Poštovné ZDARMA od 900Kč a platby předem | Dárkové poukazy
774 883 555 (Po-Pá 9-16) | česká vlajka slovenská vlajka

Obchodní podmínky

Moje prádlo > Články

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky e-shopu

moje-pradlo.cz

 

Obchodní podmínky ke stažení pro archivaci zákazníkem jsou ke stažení zde.

 

 1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných Ing. Pavlem Malinou, IČ: 675 57 996, se sídlem Ve Strhanci 176, 686 04 Kunovice (dále jen jako „prodávající") a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je spotřebitelem (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami vyjma čl. 8 a čl. 9 obchodních podmínek a občanským zákoníkem.

Kontaktní údaje prodávajícího

Doručovací adresa (kontaktní adresa, adresa pro zasílání zboží na výměnu/vrácení):

Pavel Malina - moje-pradlo.cz
Karlova 471
698 01 Veselí nad Moravou

Adresa elektronické pošty: objednávky@moje-pradlo.cz
Telefon: +420 774 883 555 (po-pá 9.00-16.00, mimo státní svátky)

Zde můžete vyřídit všechny reklamace a požadavky.

Fakturační adresa (zásilky raději prosím odešlete na kontaktní adresu):

Ing. Pavel Malina
Ve Strhanci 176
686 04 Kunovice

IČ: 675 57 996
DIČ: CZ8007194635

Vymezení pojmů

Účet prodávajícího: 2500513485/2010 (FIO Banka a.s.), (dále jen jako „účet prodávajícího")

Provozovna prodávajícího: moje-pradlo.cz, Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou, otevřeno Po-Pá 9.00-17.00 (dále jen jako „provozovna prodávajícího")

Ceník přepravy: webový dokument na adrese: www.moje-pradlo.cz/clanky/doprava.html (dále jen jako „ceník přepravy")

Pravidla slevových kupónů a akcí: webový dokument na adrese: www.moje-pradlo.cz/clanky/pravidla-slevovych-kuponu-a-akci.html (dále jen jako „pravidla slev")

Formuláře ke stažení a odkazy na ostatní dokumenty

Formulář pro výměnu zboží (obsahuje návod, jak postupovat):

-        Formulář k výměně zboží moje-pradlo.cz (DOC)

 

-        Formulář k výměně zboží moje-pradlo.cz (PDF)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (obsahuje návod, jak postupovat):

-        Formulář k odstoupení od kupní smlouvy moje-pradlo.cz (DOC)

 

-        Formulář k odstoupení od kupní smlouvy moje-pradlo.cz (PDF)

Reklamační formulář (obsahuje návod, jak postupovat):

-        Reklamační formulář moje-pradlo.cz (DOC)

 

-        Reklamační formulář moje-pradlo.cz (PDF)

Formuláře nabízíme ve formátu Document (DOC) a Portable Document Format (PDF).

Obecná ustanovení

1.1.                  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.moje-pradlo.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.2.                  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je vždy uzavírány dle práva České republiky. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je kupní smlouva vždy uzavřena v českém jazyce.

 

1.3.                  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.4.                  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

1.5.                  Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v textové podobě.

 

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.                  Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je kupujícímu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet").

 

2.2.                  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

 

2.3.                  Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.4.                  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.5.                  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.6.                  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.7.                  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích  osob.

 

3.     OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 

3.1.                  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2.                  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3.                  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

-        kupujícím, a to jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, případně doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu,

 

-        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

-        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

-        informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

 

3.4.                  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nemá povinnost ověřovat správnost údajů uvedených v objednávce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

 

3.5.                  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6.                  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7.                  Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

 

3.8.                  Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

 

3.9.                  Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího předání přepravci.

 

3.10.               Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy, jestliže zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

 

4.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.                  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

4.2.                  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.3.                  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

4.4.                  Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

5.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.                  Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží").

 

 

5.2.                  Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

 

5.3.                  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

-        v hotovosti v provozovně prodávajícího,

 

-        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 

5.4.                  Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s vybraným způsobem úhrady ceny zboží (výše těchto nákladů je uvedena ve webovém rozhraní obchodu s tím, že konkrétní výše těchto nákladů odpovídá vybranému způsobu dodání zboží a vybranému způsobu úhrady ceny zboží) . Není-li uvedeno výslovně jinak, zahrnuje cena zboží i náklady spojené s dodáním zboží a s úhradou ceny zboží (dále jen „kupní cena").

 

5.5.                  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující nezašle potvrzení o převodu peněz, je zboží prodávajícím zajišťováno a rezervováno až okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

 

5.6.                  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.7.                  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

5.8.                  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Více informací naleznete v dokumentu „pravidla slev".

 

5.9.                  Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.                  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.2.                  Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností. O takové změně bude kupující neprodleně informován.

 

6.3.                  Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

 

6.4.                  Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

 

7.     VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

7.1.                  Prodávající nabízí možnost bezplatné výměny zboží, a to v rámci velikosti, tak i možnost výměny za jiný model zboží. Poštovné zpět k prodávajícímu hradí v takovém případě kupující. Poštovné při zasílání  vyměněného zboží opětovně kupujícímu hradí při první výměně prodávající. Za každou další výměnu hradí kupující prodávajícímu poštovné převodem na účet prodávajícího ve výši 59,- Kč včetně DPH.

 

7.2.                  V případě, že kupující požaduje po výměně zboží odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající možnost odečtení vynaložených nákladů na poštovné za zaslání výměny a jednostranně jej započíst od částky, kterou požaduje kupující vrátit.

 

7.3.                  Prodávající v rámci rozšíření služeb poskytuje na objednávky rozšířenou možnost výměny zboží. Zboží je možno vyměnit za jinou velikost, popř. úplně jiné zboží i po zákonné 14 denní lhůtě, a to až do 30 dnů od převzetí zboží. Podmínkou je, aby zboží bylo nenošené a zabalené v původním obalu, který nesmí být poškozen. V rámci této rozšířené výměny zboží je možné požadovat pouze výměnu zboží. Tímto není dotčena možnost odstoupení od smlouvy v rámci zákonné lhůty 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku.

 

7.4.                  Odkaz na Formulář pro výměnu zboží naleznete v horní části těchto obchodních podmínek.

 

8.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

8.1.                  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni stanoveném dle čl. 8.4. obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy (vyplněný formulář) zasílá kupující na kontaktní adresu provozovny prodávajícího, nebo emailem. Odstoupení od smlouvy může kupující učinit i jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu.

 

8.2.                  Kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy zejména:

-        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

-        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím a

 

-        o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

8.3.                  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

8.4.                  Odstoupení od kupní smlouvy (formulář) musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určena třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

-        poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 

-        poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

 

-        první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

8.5.                  Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

8.6.                  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující zašle zboží na adresu provozovny prodávajícího. Zaslání zboží prodávajícímu musí být učiněno jinak než na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo zásilky zaslané na dobírku odmítnout.

 

8.7.                  Vracené zboží by mělo splňovat následující podmínky:

 

-        zboží by mělo být nepoškozené  (u gelových podprsenek, prosím, neprotláčejte košíčky!),

 

-        s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.) a

 

-        zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem) a pokud to bude možné, i s původním obalem

 

8.8.                  Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

8.9.                  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

8.10.               V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající ovšem není povinen vrátit přijatou kupní cenu kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

8.11.               Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, kterým ji od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí přijatou kupní cenu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím souhlasil kupující a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

 

8.12.               V případě odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít k tomu určený formulář (Formulář k odstoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží se doporučuje zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku).

 

8.13.               Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

9.     JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

9.1.                  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně jakosti při převzetí, odpovědnosti za vady a práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

9.2.                  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím.

 

9.3.                  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

-        je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 

-        věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 

-        je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a

 

-        věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

9.4.                  Ustanovení uvedená v čl. 9.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady se rovněž nevztahuje na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

 

9.5.                  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

9.6.                  Kupující má právo požadovat odstranění vady zboží. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

9.7.                  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

-        prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanské zákoníku,

 

-        se vada projeví opakovaně (nejméně 3x),

 

-        je vada podstatným porušením smlouvy nebo

 

-        je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.8.                  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná.

 

9.9.                  Práva z vadného plnění není možné o uplatnit v případě:

-        neodborné montáži nebo neodborném uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním,

 

-        používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

 

-        nešetrném zacházením, nadměrném zatěžování, či užíváním pro jiné účely než k tomu určené,

 

-        vad způsobených vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd.) a

 

-        vad způsobených neodborným zásahem a vad způsobených běžným opotřebením výrobku.

9.10.               Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

9.11.               V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

 

9.12.               Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem", který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR:

-        Reklamační řád, Reklamační formulář.

10.  VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

10.1.               Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 

11.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

11.1.               Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

11.2.               Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

11.3.               Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11.4.               Prodávající si vyhrazuje právo měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

 

11.5.               Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti v některých částech lišit.

 

12.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

12.1.               Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR")..

 

12.2.               Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

 

12.3.               Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

 

12.4.               Kupující je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

 

o   kupující udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),

o   zpracování je nezbytné z důvodu plnění kupní smlouvy (např. dodání zboží, komunikace s kupujícím),

o   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího (např. vymáhání nezaplacené kupní ceny kupujícím

o   z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy.

 

12.5.               Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

12.6.               Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.7.              Osobní údaje jsou zpracovávány prodávajícím v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

a) Pokud má kupující splněny veškeré své závazky vůči prodávajícímu, zpracovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poskytování služby.

b) Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává prodávající po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.

c) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu uchovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu.

 

12.8.               Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

-        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,  zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

12.9.              Kupující jako subjekt údajů má tyto práva:

-        právo na přístup k osobním údajům:

 

-        potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,

 

-        informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,

 

-        informace o právech kupujícího jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,

 

-        informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,

 

-        možnost získat kopii osobních údajů,

 

-        právo na opravu osobních údajů,

 

-        právo na výmaz osobních údajů - toto právo lze uplatnit tehdy, pokud prodávající neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

 

-        právo na omezení zpracování - pokud dojde ze strany kupujícího k namítnutí vad při zpracování osobních údajů prodávajícím, je kupující oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

 

-        právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

 

-        právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího a

 

-        právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud bude mít kupující za to, že prodávající porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

 

12.10.           Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.11.           Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.12.           Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

12.13.           Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

13.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

13.1.               V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR (ČOI) za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. ČOI sídlí na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.

 

13.2.               Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 

13.3.               Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

 

13.4.               Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

13.5.               Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

13.6.               Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

 

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1.               Nedílnou součástí obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu zde).

 

14.2.               Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

 

14.3.               Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude skladováno po dobu 3 měsíců a pokud o něj odesilatel neprojeví zájem bude po uplynutí zlikvidováno.

 

14.4.               Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

 

14.5.               Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

 

14.6.               Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

14.7.               Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

14.8.               Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

 

14.9.               Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

14.10.           Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 

14.11.           Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

14.12.           Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

 

14.13.           Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.4.2023.

 

 

V Kunovicích dne 13.4.2023

 

 

 

 

Novinky a akce

Novinky

Akce a slevy

Móda 2024

Dámské

Podprsenky

Kalhotky

Dámské plavky

Erotické prádlo

Dámské oblečení

Body a korzety

Dámské župany

Dámská pyžama

Dámské noční košile

Košilky, topy, tílka

Funkční oblečení

Dámská obuv

Doplňky

Pánské

Pánské boxerky

Pánské trenýrky

Pánské slipy

Pánské tanga

Pánské plavky

Trika a nátělníky

Pánské župany

Pyžama, noční košile

Unisex

Sportovní oblečení

Ponožky a punčochy

Dětské

Dětské prádlo

Oblečení holky

Oblečení kluci

Dětské plavky

Pyžama, noční košile

Dětské župany

Bydlení a domácnost

Ložní povlečení

Dětské povlečení

Prošívaný program

Ručníky, osušky a deky

Ostatní
Dnes je 18.7.2024 a svátek má Drahomíra, zítra Čeněk.
E-mailové novinky
Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o akcích, slevách a novinkách. Poskytnutím e-mailové adresy potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Můžete se kdykoliv odhlásit.